Ön İşlem Uygulanan ve Uygulanmayan İki Tip Kayısının Kurutma Eğrilerine Güneş Işınımının Etkisinin Matematiksel Modellenmesi


GÜRLEK G. , ÖZBALTA N. , GÜNEL E.

19. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi (ULIBTK’13), Türkiye, 9 - 12 Eylül 2013

  • Basıldığı Ülke: Türkiye