Legal Review of Advertisements for the Environmental Sensitivity of the Consumers


Gürbüz Güngör E.

EGE STRATEJİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, vol.12, no.1, pp.21-50, 2021 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 12 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.18354/esam.806861
  • Title of Journal : EGE STRATEJİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ
  • Page Numbers: pp.21-50

Abstract

In this study, advertisements for the environmental sensitivity of consumers were examined in terms of protection of the consumer and unfair competition provisions. The relevant legislation, judicial decisions, decisions of the Advertisements Board and the decisions of the self-regulatory boards were examined and the conditions regarding the compliance of advertisements for environmental sensitivity with the law have been determined. The "Commercial Advertising and Unfair Commercial Practices Regulation" contains rules regarding all kinds of commercial advertisements for consumers and unfair commercial practices. In the 17th article of the Regulation, there are regulations regarding advertisements that contain statements regarding the environment. In this article, it is regulated that advertisements should be so framed as not to abuse consumers’ concern for the environment or exploit their possible lack of environmental knowledge. The source of this provision is Article D1 of “ICC Advertising and Marketing Communications Code”. The fact that an advertisement contains content that is sensitive to the environment of the consumer does not make this advertisement illegal. However, if the use of expressions in the advertisement is an abuse of sensitivity, it is considered illegal.

Bu çalışmada tüketicilerin çevre konusundaki duyarlılığına yönelik reklamlar, tüketicinin korunması ve haksız rekabet hükümleri bakımından incelenmiştir. İlgili mevzuat, yargı kararları, Reklam Kurulu kararları ve özdenetim kurullarının kararları incelenerek çevre duyarlılığına yönelik reklamların hukuka uygunluğuna ilişkin koşullar ortaya konulmuştur. “Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği” tüketiciye yönelik her türlü ticari reklam ile haksız ticari uygulamaya ilişkin kurallar içermektedir. Yönetmeliğin 17. maddesinde çevreye ilişkin beyanlar içeren reklamlara ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. Bu maddede reklamların “tüketicilerin çevre konusundaki duyarlılığını ya da bu alandaki olası bilgi eksikliğini istismar edecek biçimde yapılamayacağı” düzenlenmiştir. Bu hükmün kaynağı Milletlerarası Ticaret Odasının “Reklamcılık ve Pazarlama İletişimi Uygulama Esasları”nın D1 maddesidir. Bir reklamın tüketicinin çevre duyarlılığına yönelik içerik taşıması bu reklamı hukuka aykırı yapmaz; ancak reklamda kullanılan ifadeler duyarlılığın istismarı niteliğindeyse hukuka aykırı kabul edilir.