Entegre Eğitimde Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği İntörn Öğrencilerinin Beş Yıllık Başarı Durumlarının Değerlendirmesi


ERMUTLU M., ÖZBAYIR T. , KARAVELİ S.

8. Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Turkey, 21 - 24 November 2013

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey