Hostes Giysilerindeki Değişim ve Beklenen Özellikler


ÜNAL Z. , İLLEEZ A. A.

1. Ulusal Havacılık Teknolojisi ve Uygulamaları Kongresi, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2012

  • Basıldığı Ülke: Türkiye