Effect of rhizobacteria on plant growth of different vegetables


Kıdoğlu F., Gül A. , Özaktan H. , Tüzel Y.

ACTA HORTICULTURAE, ss.1471-1477, 2008 (Düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli kongrenin bildiri kitabı) identifier