Intraabdominal Hypertension And Abdominal Compartment Syndrome In Children


DİVARCI E. , ÇELİK A. , KARAPINAR B. , YALAZ M. , ERGÜN M. O.

12th EUPSA Congress 2011, Barcelona, Barselona, İspanya, 15 Haziran 2011, ss.221

  • Basıldığı Şehir: Barselona
  • Basıldığı Ülke: İspanya
  • Sayfa Sayıları: ss.221