Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Breast Self-examination Practices and the Effect of a Planned Training Program in Western Turkey

ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION, cilt.13, ss.6159-6161, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Validity and Reliability of The ‘Good Perioperative Nursing Care Scale’ for Turkish Patients and Nurses

Journal Of Clinical Nursing, cilt.20, ss.166-174, 2011 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

AN INVESTIGATION OF NURSING NEWS IN TURKISH DAILY NEWSPAPERS

SOCIAL BEHAVIOR AND PERSONALITY, cilt.38, ss.577-582, 2010 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Lived Experiences of Nursing Students with Mothers Fathers with Cancer Phenomenologic Approach

Asian Pacific Journal Of Cancer Prevention, ss.1009-1014, 2010 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Patients Lived Experiences of Excisional Breast Biopsy A Phenomenological Study

Journal Of Clinical Nursing, cilt.6, ss.744-751, 2008 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yoğun Bakım Ünitesindeki Çevresel Stresörlerin Hastalar Tarafından Algılanması

Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, cilt.12, ss.190-197, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Perception of Environmental Stressors in Intensive Care Unit by Patients

Turkiye Klinikleri Journal of Nursing Sciences, cilt.12, ss.190-197, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Determining knowledge and administration of nurses in preventing surgical site infections

Medical Science and Discovery, cilt.6, ss.230-234, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Böbrek Nakli Olan Hastaların Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Yaşam Doyumlarının Belirlenmesi

SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.10, ss.147-151, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Meme Kanserinde Belirti/Bulgular ve Evreleme Sistemi

Türkiye Klinikleri J Surg Nurs-Special Topics, ss.15-19, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ameliyat Sonrası Hastaların Ayağa Kalkma Durumlarını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi

Turkiye Klinikleri J Nurs Sci, cilt.11, ss.1-6, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’de Yapılan Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Doktora Tezlerinin İncelenmesi (1991-2015)

HEMŞİRELİKTE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERGİSİ, cilt.15, ss.248-255, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Ameliyathane Hemşirlelerinde Uyku Yoksunluğunun Fizyolojik ve Psikolojik Etkileri

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.21, ss.156-162, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ameliyat Olan Hastaların Öğrenim Gereksinimlerinin Belirlenmesi

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, cilt.11, ss.200-208, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MEME KANSERİNDE CİNSEL YAŞAMDAN YAŞAMSAL DOYUMAYOLCULUK

Gümüşhane University Journal Of Health Sciences, cilt.6, ss.171-176, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Diyabetik Ayak Yarası ve Hemşirelik Bakımı

Türkiye Klinikleri J Surg Nurs-Special Topics, cilt.3, ss.183-188, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mastektomili Hastalarda Beden Algısının Benlik Saygısı Üzerine Etkisinin İncelenmesi

Ege Klinikleri Tıp Dergisi, cilt.54, ss.8-14, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ameliyathanede Çevre Dostu Uygulamalar

Sağlıkla Hemşirelik Dergisi, cilt.24, ss.10-12, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ameliyat Öncesi Cilt Hazırlığı

Turkiye Klinikleri J Surg Nurs-Special Topics, cilt.2, ss.11-16, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tiroid Bezinin Fiziksel Değerlendirilmesi

Sağlıkla Hemşirelik Dergisi, ss.27-29, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Boyun Kasları Trakea ve Lenflerin Fiziksel Değerlendirilmesi

Sağlıkla Hemşirelik Dergisi, ss.23-25, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gözün Fiziksel Değerlendirilmesi II

Sağlıkla Hemşirelik Dergisi, ss.28-30, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gözün Fiziksel Değerlendirilmesi

Sağlıkla Hemşirelik Dergisi, ss.32-34, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

0 6 Yaş Grubu Çocuğu Olan Annelerin Düşmelere İlişkin İlkyardım Uygulamalarının İncelenmesi

Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, cilt.3, ss.2-9, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hastaların Ameliyat Öncesi Döneme Ait Bilgi Gereksinimlerinin Belirlenmesi

Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, cilt.3, ss.10-15, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Lomber Disk Herni Tanisi Alan Hastalarin Risk Faktorlerinin Incelenmesi

Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.24, ss.89-92, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Lomber Disk Hernili Hastalarda Risk Faktörlerinin İncelenmesi

Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.24, ss.89-92, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Günlük Gazetelerde Hemşirelik Haberlerinin İncelenmesi

Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim Ve Sanatı E-Dergisi, cilt.2, ss.70-75, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Günlük gazetelerde hemşirelik haberlerin incelenmesi.

Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, cilt.2, ss.70-75, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ameliyathane Hemşirelerinde Tükenmişliğin İncelenmesi

Hemşirelik Forumu Dergisi, ss.18-25, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yoğun Bakım Hemşirelerinin El Yıkama Davranışlarının İncelenmesi

Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi, cilt.7, ss.11-14, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hastaların Perioperatif Döneme İlişkin İzlenimlerinin İncelenmesi

Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, cilt.6, ss.14-23, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İzmir İli Ameliyathane Hemşirelerinde İş Doyumu ve Stres

Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, cilt.15, ss.83-92, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Yoğun Bakım Ünitesindeki Çevresel Stresörlerin Hastalar Tarafından Algılanması.

3. Uluslararası 11. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 3 - 06 Ekim 2019

Sterilizasyon-Bulaş Temelli Önlemler

3.Uluslararası 11. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 3 - 06 Ekim 2019

Total Diz Protezi Uygulanan Hastalarda Öğrenim Gereksinimlerinin Belirlenmesi

3. Uluslararası 11. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 3 - 06 Ekim 2019

Cerrahi Hastalıklarının Öğrenim Gereksinimleri İle Anksiyeteleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

3. Uluslararası 11. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 03 Ekim 2019, ss.684-685

Cerrahi Enfeksiyonların Önlenmesinde Hemşirelerin Bilgi ve Uygulamalarının Belirlenmesi

3. Uluslararası 11. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 3 - 06 Ekim 2019

Cerrahi Hastalarının Yoğun Bakım Deneyimleri Ve Etkileyen Faktörler

5.Ulusal 1.Uluslararası Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi, Sakarya, Türkiye, 15 - 17 Kasım 2018

Geçmişten Günümüze Cerrahi Hemşireliği Uygulamaları

I. UluslararasıIII. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi, İzmir, Türkiye, 19 - 21 Eylül 2018

Cerrahi Hemşireliğinin Tarihsel Süreçte Gelişimi

I. Uluslararası III.Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi, İzmir, Türkiye, 19 - 21 Eylül 2018

Ameliyathane Ortamı: Geçmiş, Günümüz ve Gelecek

I. UluslararasıIII.Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi, İzmir, Türkiye, 19 - 21 Eylül 2018

Cerrahi Hemşireliği Eğitiminin Tarihsel Süreçte Gelişimi

I. UluslararasıIII.Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi, İzmir, Türkiye, 19 - 21 Eylül 2018

Ameliyathane Ortamı: Geçmiş, Günümüz, Gelecek

I. Uluslararası III.Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi, İzmir, Türkiye, 19 - 21 Eylül 2018

Üniversite Öğrencilerinin Kendi Kendine Meme Muayenesine İlişkin Bilgi ve Uygulama Durumlarının İncelenmesi

3. Uluslararası Lisansüstü Eğitim Kongresi Bildiri Kitabı, Manisa, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2018

Bulaşıcı Hastalıkların Önlenmesi

Afyon Kocatepe Üniversitesi Cerrahi Hemşireliği Günleri, Afyonkarahisar, Türkiye, 16 Şubat 2018

Bakım Ortamı/İlaç Güvenliği/Bulaşıcı Enfeksiyonların Önlenmesi

. Uluslararası 10. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 2 - 05 Kasım 2017

Meme Kanserli Kadınlarda Cinsel İşlev Bozukluklarının ve Yaşam Doyumunun İncelenmesi

2.Uluslararası 10.Ulusal Türk Cerrahi Ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 2 - 05 Kasım 2017

Hemşirelerin Fiziksel Tespite İlişkin Bilgi, Tutum ve Uygulamalarının İncelenmesi

2. Uluslararası 10. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 2 - 05 Kasım 2017

Meme Kanserli Kadınlarda Cinsel İşlev Bozukluklarının ve Yaşam Doyumlarının İncelenmesi

2. Uluslararası 10. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 02 Kasım 2017 - 05 Kasım 2016

Cerrahi Hastalarının Kabızlık Durumunun İncelenmesi

2. Uluslararası 10. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 2 - 05 Kasım 2017

Böbrek Nakli Olan Hastaların Sağlıklı Yaşam biçimi Davranışları ve Yaşam Doyumu Düzeylerinin İncelenmesi

9. Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Muğla, Türkiye, 12 - 15 Kasım 2015

Bulaşıcı Enfeksiyonların Önlenmesi

9. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Muğla, Türkiye, 12 - 15 Kasım 2015

Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi Uygulaması

2. Ulusal Sterilizasyon Ameliyathane Dezenfeksiyon Kongresi, Türkiye, 6 - 09 Kasım 2014

Ameliyathanede Karşılaşılan Enfeksiyonlar: Literatür İncelemesi

19. Ulusal Cerrahi Kongresi 14. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 16 - 20 Nisan 2014

Ameliyathane Hemşirelerinde Ergonomik Durumların İncelenmesi

19. Ulusal Cerrahi Hemşireliği Kongresi, 14. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 16 - 20 Nisan 2014

Hastaların Ameliyat Sonrası Bulantı Kusma Durumlarının Belirlenmesi

19. Ulusal Cerrahi Hemşireliği Kongresi, 14. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 16 - 20 Nisan 2014

Ameliyathanelerde Çevre Dostu Uygulamaların İncelenmesi

19. Ulusal Cerrahi Hemşireliği Kongresi, 14. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 16 - 20 Nisan 2014

Cerrahide Çevre Dostu Uygulamalar 21-24 Kasım 2013

8. Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Aydın, Türkiye, 21 - 24 Kasım 2013

Cerrahi Kliniklerinde Yatan Hastaların Uyku Durumlarının ve Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi

8 Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Aydın, Türkiye, 21 - 24 Kasım 2013

Düşünen Araştıran Uygulayan Bir Meslektir Hemşirelik Kanıta Dayalı Uygulamalar

11. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Bursa, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2012

Total Kalça Protezi Uygulanan Hastanın Evde Bakımı

3. Ulusal Evde Sağlık ve Bakım Kongresi, Aydın, Türkiye, 12 - 14 Nisan 2012

Cerrahi Kliniklerde Yatan Hastaların Anksiyete ve Depresyon Düzeylerinin İncelenmesi

7. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 5 - 11 Mayıs 2011

Sindirim Sistemi Kanserleri

Meme kanseri İle Savaşım Derneği (MEMEKANDER) Aylık Bilimsel Toplantısı, İzmir, Türkiye, 06 Ocak 2011

Postoperatif Ağrı Yönetiminde Hemşirelik

17. Ulusal Cerrahi Kongresi, Ankara, Türkiye, 26 - 29 Mayıs 2010

Kronik Hastalıklar ve Hemşirelik

Kronik Hastalıklar ve Hemşirelik Paneli, İzmir, Türkiye, 17 Mayıs 2010

Üniversite Öğrencilerinin Organ Nakli Bağışı Konusundaki Bilgi Ve Görüşlerinin İncelenmesi

9. Uluslararası Katılımlı-Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Muğla, Türkiye, 1 - 03 Nisan 2010

Kozmetik Ürünlerdeki Gizli Risk

9. Uluslararası Katılımlı-Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Muğla, Türkiye, 1 - 03 Nisan 2010

Lived Experiences of Nursing Students with Mother Father Who Have a Cancer Phenomenologic Approach

1st International Congress on nursing Education, Research & Practice, 15 - 17 Kasım 2009

Hemşirenin Cinsiyeti Konusunda Hastaların Düşüncelerinin İncelenmesi

8. Ulusal Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongres, Ankara, Türkiye, 4 - 06 Haziran 2009

Bireylerin Organ Nakli Bağışına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi

8. Ulusal Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Ankara, Türkiye, 4 - 06 Haziran 2009

Ameliyat Öncesi Cilt Temizliği

6. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Aydın, Türkiye, 3 - 06 Mayıs 2009

Robotik Cerrahi

6. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Aydın, Türkiye, 3 - 06 Mayıs 2009

Mastektomili Hastalarda Beden Algısı ve Benlik Saygısının İncelenmesi

6. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Aydın, Türkiye, 3 - 06 Mayıs 2009

Lomber Disk Herni Tanısı Alan Hastaların Risk Faktörlerinin İncelenmesi

5. Nöroşirürji Hemşireliği Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 17 - 21 Nisan 2009

Hastaların Ameliyat Öncesi Döneme Ait Bilgi Gereksinimlerinin Belirlenmesi

Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Gaziantep, Türkiye, 4 - 08 Eylül 2007

Koroner Bypass Ameliyatı Geçiren Hastaların Sağlıklı Yaşam Biçimi SYBD ve Yaşam Doyumlarının Belirlenmesi

Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Gaziantep, Türkiye, 4 - 08 Eylül 2007

Kaliteli Perioperatif Hemşirelik Bakım Skalası nın Türk Hemşire ve Hastaları İçin Geçerlik ve Güvenirliğinin İncelenmesi

Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Gaziantep, Türkiye, 4 - 08 Eylül 2007

Yaşlı Hastalarda Perioperatif Bakım

Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Gaziantep, Türkiye, 4 - 08 Eylül 2007

Ağır İş Yükü Hemşirelik

4. Uluslararası-11. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Türkiye, 5 - 07 Eylül 2007

Hemşirelikte Güvenli Çalışma Ortamı

Hemşirelikte Güvenli Çalışma Ortamı Paneli, İzmir, Türkiye, 15 - 17 Mayıs 2007

Cerrahi Hastasının Evde Bakımı

1.Uluslararası katılımlı evde bakım kongresi, Türkiye, 6 - 08 Kasım 2006

Hastaların Perioperatif Döneme İlişkin İzlenimlerinin İncelenmesi

III. Ulusal, I. Uluslararası Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2005

Perioperatif Hasta Bakımı Açısından Önemli Bir Konu Bitkisel İlaçlar

4.Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Aydın, Türkiye, 22 - 26 Ekim 2003

Cerrahi İnfeksiyonların Önlenmesinde İnfeksiyon Kontrol Hemşiresinin Rolü

Ulusal Cerrahi Kongresi, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Seksiyonu, Türkiye, 15 - 19 Mayıs 2002

Cerrahide Hasta Eğitimi

Ulusal Cerrahi Kongresi 2002, Cerrahi Hemşireliği Seksiyonu, Türkiye, 15 - 19 Mayıs 2002

Yoğun Bakım Hemşirelerinin El Yıkama Davranışlarının Belirlenmesi

I.Uluslararası VIII. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Ekim - 02 Kasım 2000

İzmir İli Ameliyathane Hemşirelerinde İş Doyumu ve Stres

II.Ulusal Ameliyathane Hemşireliği Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 16 - 17 Eylül 1999

Çocukluk Çağında Total Parenteral Nütrisyon TPN Retrospektif Bir Çalışma

Türk Pediatri Kurumu XXXV. Ulusal Pediatri Kongresi Ankara, Ankara, Türkiye, 19 - 23 Mayıs 1999

Kitap & Kitap Bölümleri

Lateks Alerjisi

Ameliyathane Hemşireliği, Meryem Yavuz van Giersbergen, Şenay Kaymakçı, Editör, Meta Basım Yayım, İzmir, ss.253-269, 2015

Özel Durumlarda Evde Bakım: Yara Bakımı

Evde Sağlık ve Bakım Kitabı, Prof.Dr. Çiçek FAdıloğlu,Doç.Dr. GülErtem,Doç. Dr. Fisun Şenuzun Aykar, Editör, Göktuğ Basın ve Yayın ve Dağıtım, Amasya, ss.3-387, 2013