Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2020 Bursa 2. PDR Zirvesi

  Davetli Konuşmacı

  Bursa, Türkiye

 • 2019 1. Göç ve Toplumsal Bütünleşme Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  İzmir, Türkiye

 • 2019 16. Ulusal PDR Öğrencileri Kongresi

  Panelist

  Bolu, Türkiye

 • 2019 Mersin PDR Günleri

  Panelist

  Mersin, Türkiye

 • 2019 II. Uluslararası Mağdur Hakları Sempozyumu

  Panelist

  İzmir, Türkiye

 • 2018 II. Travma Sempozyumu: "Kırılganlıktan Sağlamlığa"

  Panelist

  İzmir, Türkiye

 • 2016 Değişen Dünyada Psikolojik Danışmanın Kültürel Bağlamı Sempozyumu

  Panelist

  İstanbul, Türkiye

 • 2015 8. Üniversiteler Psikolojik Danışma ve Rehberlik Sempozyumu

  Panelist

  Eskişehir, Türkiye

 • 2013 12. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi

  Panelist

  İstanbul, Türkiye

 • 2013 10. Ulusal PDR Öğrenci Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi

  Panelist

  İzmir, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 23

h-indeksi (WOS): 2

Davetli Konuşmalar

 • Kasım 2019 Kültüre Duyarlı Okul İklimi Oluşturulmasında Psikolojik Danışmanların Sorumlulukları

  Konferans

  Soma Rehberlik ve Araştırma Merkezi, Türkiye

 • Ekim 2019 Kültürel Travma Bağlamında Şiddet Olgusu

  Konferans

  Karabağlar Rehberlik ve Araştırma Merkezi, Türkiye

 • Eylül 2019 Dezavantajı Grupların Sesi Olmak: Güncel Psikolojik Danışman Rolleri

  Konferans

  Torbalı Rehberlik ve Araştırma Merkezi, Türkiye