Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effects of infertility prevention programme on college students

SEX EDUCATION-SEXUALITY SOCIETY AND LEARNING, 2019 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Reflections of a Multicultural Counseling Course: A Qualitative Study with Counseling Students and Counselors

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, cilt.14, ss.53-62, 2014 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Psikolojik yardım alma niyeti: Bir model testi

TURK PSIKOLOJI DERGISI, cilt.27, ss.101-117, 2012 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Perceptions of Multicultural Competence Scale: A Scale Development Study

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.36, ss.199-212, 2011 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Teaching multicultural counseling An example from a Turkish counseling undergraduate program

Egitim Arastirmalari-Eurasian Journal Of Educational Research, 2011 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Examining individual counseling practicum in a Turkish udergraduate counseling program

Egitim Arastirmalari-Eurasian Journal Of Educational Research, 2009 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Çokkültürlülük bağlamında öğretim ortamı ve öğretmen yeterlikleri

Egitim Ve Bilim-Education And Science, 2009 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Çokkültürlü Süpervizyon İlişkisinin Kurulması

American Surgeon, cilt.8, ss.2-28, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Grupla psikolojik danışma sürecinde grubun gelişimsel evrelerine kültürel bir bakış

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üniversite öğrencilerine yönelik cinsel sağlık eğitimi programları: Sistematik bir gözden geçirme.

e-Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (MAKÜ), cilt.46, ss.344-362, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Universite öğrencilerinin infertiliteye ilişkin bilgi düzeylerinin incelenmesi

TURKISH JOURNAL OF BIOLOGY, cilt.44, ss.153-161, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Examining Mental Health Professionals' Social Justice Attitudes in Turkey

EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, ss.19-35, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Beceriye Dayalı Grupla Psikolojik Danışma Eğitimi’nin grupla psikolojik danışma becerilerine etkisinin incelenmesi

e-Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), cilt.16, ss.448-465, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Turkish counselor trainees’ experiences regarding experiential groups: A qualitative study

Journal of Human Sciences, cilt.14, ss.560, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Psikolojik danışman eğitiminde cinsel yönelim olgusunun irdelenmesi Benim Çocuğum Filmi

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evlilik uyumunun empatik eğilim iletişim ve çatışma çözme stillerine göre yordanması

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kadına yönelik aile içi şiddetle baş etme Çok boyutlu bir incelenme

Türk Psikolojik Yayınları, cilt.17, ss.1-12, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Examining Multicultural Competence Perceptions of Education Faculty

Journal of Turkish Studies, cilt.83, ss.4760, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Role of multicultural personality in predicting university adjustment of international students in Turkey

International Journal for the Advancement of Counseling, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Psychological adaptation of Turkish students in U S campuses

International Journal for the Advancement of Counseling, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Counselling international students in Turkish universities Current status and recommendations

International Journal for the Advancement of Counseling, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Ergenlerde beden imgesi üzerine bir çalışma.

PDR Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, cilt.22, ss.67-76, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üniversite öğrencileri için mesleki rehberlik grup programı ve programın etkisi üzerine bir çalışma

PDR Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, cilt.22, ss.27-34, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The Current State of Clinical Supervision in Turkey: What Has Changed in 2 Years?

APA 2018, San Francisco, Amerika Birleşik Devletleri, 09 Ağustos 2018, ss.253

Development of infertility prevention psycho-education program for university students and evaluation of its effectiveness

20th International Conference on Behavioral, Psychologicall & Cognitive Science, Paris, Fransa, 19 Nisan 2018, ss.1

The design and development of online infertility prevention program in the frame of Mayer’s multimedia learning theory

20th International Conference on Behavioral, Psychological & Cognitive Science, Paris, Fransa, 19 Nisan 2018, ss.2

PSİKOLOJİK DANIŞMANLARIN SOSYAL ADALET ALGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

2. ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Muğla, Türkiye, 28 Eylül - 01 Ekim 2017, ss.75-76

Investigating university students’ knowledge levels about Infertility

20th Euro Congress Psychiatrists and Psychologist, ROMA, İtalya, 7 - 08 Ağustos 2017, cilt.20

Geçici Eğitim Merkezlerinde uygulanan psiko sosyal hizmetlerin incelenmesi.

IV. International Eurasian Educational Research Congress, 11 Mayıs - 14 Aralık 2017

Çok Kültürlü Süpervizyon ve Çok Kültürlü Süpervizyon Yeterlikler

XIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2015

Grup liderliği eğitiminde yaşantı grupları: Avantaj ve dezavantajlar

XIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Mersin, Türkiye, 07 Ekim 2015, ss.1

A competent counseling skill: Cultural empathy

İstanbul 2013 Dünya Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 08 Eylül 2013, ss.1

Evlilik uyumunun empatik eğilim, aıgılanan aile i.i iletişim ve çatışma çözme stillerine göre yordanması.

İstanbul 2013 Dünya Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 08 Eylül 2013, ss.1

Kültüre Duyarlı Psikolojik Danışma dersi. Bir uygulama örneği

10. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Adana, Türkiye, 21 Ekim 2009, ss.1

Psikolojik danışman eğitiminde grupla çalışma yeterliğinin kazandırılması Ege Üniversitesi Örneği

X. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Çukurova Üniversitesi, Adana., Adana, Türkiye, 21 - 23 Ekim 2009, cilt.12, ss.22-43

Supervision of group counseling practice course Evaluations of Turkish undergraduate counseling students

IV. International Interdisciplinary Conference on Clinical Supervision, Buffalo, New York, New-York, Amerika Birleşik Devletleri, 12 - 14 Haziran 2008

Psikolojik danışman eğitiminde kültüre duyarlı psikolojik danışman yeterliklerinin yeri

IX. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, İzmir, Türkiye, 17 Ekim 2007, ss.1

Psikolojik danışman eğitiminde psikolojik danışma becerilerinin kazandırılması

IX. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, İzmir, Türkiye, 17 - 19 Ekim 2007

Psychological adaptation and acculturation of the international students in Turkey.

18th International Congress of the International Association for Cross-Cultural Psychology,, Spetses, Yunanistan, 11 Temmuz 2006, ss.1

Acculturation strategies of Turkish students in the U.S

18th International Congress of the International Association for Cross-Cultural Psychology,, Spetses, Yunanistan, 11 Temmuz 2006, ss.1

Psikolojik danışma yöntem ve teknikleri dersinin kapsamı ve işlenişi

VIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Marmara Üniversitesi, İstanbul, İstanbul, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2005

Kitap & Kitap Bölümleri

IMPROVING THE ROLE AND CAPACITY OF TEACHERS AND COUNSELORS IN THE CULTURAL ADAPTATION PROCESS OF REFUGEES AND DOMESTIC STUDENTS1

Current Researches in Educational Sciences II, Yusuf GÜNAYDIN Fatih ÜNAL BOZDAĞ, Editör, AKADEMİSYEN KİTAPEVİ, Ankara, ss.95-116, 2020

Creating positive schools where refugees and local students grow together

Current Researches in Educational Sciences, Doç. Dr. Harun Şahin Assoc. Prof. Dr. Ruhi İnan, Editör, Ivpe Cetinje., Chachak, ss.65-87, 2020

Theory and Practice Link in Career Counseling Education Sensitive to Gender Equality

Current Debates on Social Sciences, Salih Çeçen Ömer Kahya Şafak Bozgun Koray Toptaş, Editör, BİLGİN KÜLTÜR SANAT YAYINLARI, Ankara, ss.542-553, 2019

Sosyo-Kültürel Çeşitlilik

Eğitim Psikolojisi, Diğdem Müge Siyez, Editör, Pegem, Ankara, ss.141-179, 2018

Kariyer planlaması ve kariyer kararı vermede psikolojik danışma

Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Süleyman Doğan, Editör, Nobel, Ankara, ss.286-332, 2016

Bireyle psikolojik danışma

Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Süleyman Doğan, Editör, Nobel, Ankara, ss.127-170, 2016

Çokkültürlü psikolojik danışma

Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Süleyman Doğan, Editör, Nobel, Ankara, ss.199-211, 2016

Psikolojik danışmanların çalıştıkları kurum ve kuruluşlar

Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Süleyman Doğan, Editör, Nobel, Ankara, ss.41-126, 2015

Yardım mesleği; Ek A; Ek B

Psikolojik danışma stratejiler ve müdahaleler, DOĞAN SÜLEYMAN, YAKA BARIŞ, Editör, Pegem Akademi, ss.3-26, 2013

Çokkültürlü Araştırmalarla İlgili Kavramsal ve Yöntemsel Konular

Psikolojik Danışmada Araştırma Yöntemleri, Diğdem Müge Siyez, Editör, Mentis, Ankara, ss.407-423, 2013

Psikolojik danışma gruplarında liderlik

Grupla Psikolojik Danışma, Ayhan Demir Selda Koydemir, Editör, Pegem, Ankara, ss.201-222, 2011

Psikolojik danışma gruplarında sonlandırma

Grupla Psikolojik DAnışma, Ayhan Demir Selda Koydemir, Editör, Pegem, Ankara, ss.163-177, 2011

Grubun planlanması ve oluşturulması

Grupla Psikolojik Danışma, Ayhan Demir Selda Koydemir, Editör, Pegem, Ankara, ss.91-106, 2011

Grupla Psikolojik Danışmada Kuramsal Yaklaşımlar

Grupla Psikolojik Danışma, Ayhan Demir Selda Koydemir, Editör, Pegem, Ankara, ss.283-311, 2011

Psikolojik danışma müdahalelerinin kısaca incelenmesi

Psikolojik danışma: Temel öğeler, Süleyman Doğan, Editör, Pegem, Ankara, ss.93-121, 2006

Diğer Yayınlar