Araştırma Alanları

  • Kimya

  • Biyokimya

  • Biyoorganik Kimya

  • İnorganik Kimya

  • Organometalik Kimya

  • Organik Kimya

  • Karbonhidrat Kimyası

  • Organik Reaksiyon Mekanizmaları

  • Temel Bilimler