Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Mannose based polymeric nanoparticles for lectin separation

SEPARATION SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.53, ss.2365-2375, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The Fatty Acid Profile of the Marine Cephalopod Loligo vulgaris The Journal of Aquaculture Bamidgeh

Israeli Journal Of Aquaculture-Bamidgeh, cilt.59, ss.133-136, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Chlorodeoxy derivatives from D-galactochloralose

CARBOHYDRATE RESEARCH, cilt.280, ss.339-343, 1996 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Room Temperature Generation of Dehydrogebated Colophony: Solar Chemical Production

TURKISH JOURNAL OF CHEMISTRY, cilt.16, ss.289-292, 1992 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Oxidation Products of Chloralose Derivatives

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Dergisi, cilt.34, ss.1-6, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Atık Kağıtlardan Ağırtılarak Sanayide Yeniden Kullanılır Hale getirilmesi

Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.2, ss.45-48, 1991 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Synthesis, Characterization and Biological Application of Furanoside-based NHC Ligands

4th International Congress on Applied Biological Sciences (ICABS), Eskişehir, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018, ss.64

Şeker bazlı NHC Ligantlarının Sentezleri, Karakterizasyonları ve Biyolojik Uygulamaları

4th INTERNATIONAL CONGRESS on APPLIED BIOLOGICAL SCIENCES, Eskişehir, Türkiye, 03 Mayıs 2018, ss.1

Thermokinetic Analysis of the Novel Biodegradable α-Chloralose Based Styrene co-Polymer

The International (ISCMP ) Joint Science Congress of Materials and Polymers, 25 - 28 Ağustos 2017, ss.21

Glikonanopartiküllerin Sentezleri, Karakterizasyonları ve Biyolojik Uygulamaları

5. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, Antalya, Türkiye, 30 Mart - 02 Nisan 2017

EAP616201 Synthesis Characterization catalitic and biological application of new sugar based schiff base derivatives

Eminent Association of Researchers in Biological & Medical Sciences (EARBM), 2 - 03 Haziran 2016

Synthesis, Characterization, Catalitic and Biological Application of New Sugar Based Schiff Base Derivatives.

International Research Conference on Chemical, Biological and Medical Sciences (RCCBMS-2016), Antalya, Türkiye, 02 Haziran 2016, ss.49

Yeni Şeker Bazlı Sorbik Monomerler

27. Ulusal Kimya Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 23 Ağustos 2015, ss.713

Karbbohidrat Esaslı Yeni Monomerlerin Sentezi ve Karakterizasyonu

27. Ulusal Kimya Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 23 Ağustos 2015, ss.723

D-Guloz için Yeni Bir Amino Şeker Türevinin Sentezi

27. Ulusal Kimya Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 23 Ağustos 2015, ss.465

Preparations of Sugar Based Acrylic Polymers

IUPAC 44th World Chemistry Congress, İstanbul, Türkiye, 11 Ağustos 2013, ss.982

Baz ekerlerin Trisiklik Dikloroasetil Ortoesterlerinin Ya Asidi Esterleri

25. Ulusal Kimya Kongresi, Erzurum, Türkiye, 27 Haziran 2011, ss.255

D-Dijitaloz’un Alternatif Sentezi

25. Ulusal Kimya Kongresi, Erzurum, Türkiye, 27 Haziran 2011, ss.194

Karbohidrat Epoksitlerinin Halka Açlmas Reaksiyonları

25. Ulusal Kimya Kongresi, Erzurum, Türkiye, 27 Haziran 2011, ss.399

D-Akofioz'un İlk Sentezi

24. Ulusal Kimya Kongresi, Zonguldak, Türkiye, 29 Haziran 2010, ss.954

Bazı Şekerlerin Epiklorohidrin ile Reaksiyonları ve Türevleri

24. Ulusal Kimya Kongresi, Zonguldak, Türkiye, 29 Haziran 2010, ss.903

Yeni Karbohidrat Ortoesterleri

23. Ulusal Kimya Kongresi, Sivas, Türkiye, 16 Haziran 2009

D-Mannofuranoid Trisiklik Dikloroasetil Ortoesterleri

18. Ulusal Kimya Kongresi, Kars, Türkiye, 05 Temmuz 2004, ss.846

Kondense Aromatik Halkalı Lüminesant Bileşiklerin Güneş Enerjisi Dönüşümü ve Depolanması

VII Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc), 02 Nisan 1991, ss.1

Kitap & Kitap Bölümleri

Aromatik Bileşikler

Genel Kimya 4 Organik Kimya, Canan Nakiboğlu, Editör, Anı Yayın evi, 2017

Diğer Yayınlar