Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2017 - Devam Ediyor Prof.Dr.

  Ege Üniversitesi, Kordon Kanı Hücre-Doku Uygulama Ve Araştırma Merkezi, Kordon Kanı Hücre-Doku Uygulama Ve Araştırma Merkezi

 • 2017 - Devam Ediyor Prof.Dr.

  Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü

 • 2017 - 2018 Prof.Dr.

  İzmir Demokrasi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü

 • 2011 - 2017 Doç.Dr.

  Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü

 • 2000 - 2011 Araştırma Görevlisi

  Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Yönetimsel Görevler

 • 2018 - Devam Ediyor Rektörlüğe Bağlı Komisyon Üyesi

  Ege Üniversitesi, Rektörlük Akademik Teşvik Komisyonu

 • 2018 - Devam Ediyor Fakülte Akademik Kurul Üyesi

  Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kök Hücre Abd

 • 2018 - Devam Ediyor Ders Kurulu Başkanı

  Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü

 • 2018 - Devam Ediyor Yönetim Kurulu Üyesi

  Türk Histoloji Ve Embriyoloji Derneği

 • 2017 - Devam Ediyor Merkez Müdür Yardımcısı

  Ege Üniversitesi, Kordon Kanı Hücre-Doku Uam

 • 2018 - 2019 Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

  Ege Üniversitesi, Madde Bağımlılığı, Toksikoloji Ve İlaç Bilimleri Enstitüsü

 • 2014 - 2017 Merkez Müdürü

  Ege Üniversitesi, Kordon Kanı Hücre-Doku Uam

 • 2004 - 2013 Merkez Müdür Yardımcısı

  Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kordon Kanı Bankası

Verdiği Dersler

 • Yüksek Lisans Kök Hücre Tipleri:Embriyolojik ve Erişkin Kök Hücre

 • Lisans Kas

 • Lisans Beş Duyu Histolojisi

 • Doktora Derinin Mikroskopik Yapısı ve farmasotik uygulamaları

 • Lisans Eklemde şişlik / hareket kısıtlılığı

 • Doktora Endokrin sistem Histolojisi ve Embriyolojisi II

 • Lisans İskelet kası, kas iğcikleri ve motor plak yapısı

 • Lisans Kemiğin yapı ve metabolizması

 • Lisans Hücrenin temel yapısal özellikleri ve bölümleri

 • Lisans Sinir Sistemi Histolojisi

 • Lisans Hareket Sistemi Histolojisi

 • Lisans Yaşama Başlangıç (Döllenme, İntrauterin gelişim)

 • Yüksek Lisans Embriyonik kök hücre

 • Lisans Kök hücre ve Kordon Kanı Bankacılığı

 • Lisans Göz, mekanoreseptörler gelişimi ve embriyolojisi

 • Doktora Fetal Gelişim

 • Yüksek Lisans Endokrin sistem Histolojisi ve Embriyolojisi

 • Lisans Dolaşım Sistemi Histolojisi

 • Doktora Kök hücre Tipleri: Mezenşimal Kök Hücre ve İPS hücreleri

 • Lisans Burun Boşluğu, larinks histolojisi ve Embriyolojisi