Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türkiye de Azerbaycan Muhaceret Matbuatı

Yeni Türkiye, ss.119-128, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tercüman Gazetesinin Azerbaycan Türk Edebiyat Tarihine Katkıları

Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, cilt.11, ss.135-169, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nesip Bey Yusufbeyli’nin Tercüman’daki Yazıları Üzerine Bir Değerlendirme

Yeni Türk Edebiyatı, sa.9, ss.30-45, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nesip Bey Yusufbeyli'nin Tercüman'daki Yazıları Üzerine Bir İnceleme

Yeni Türk Edebiyatı: Hakemli Altı Aylık İnceleme Dergisi, sa.9, ss.135-150, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İsmail Gaspıralı’nın Kıraat-ı Türkî Adlı Eseri

Türkbilig:Türkoloji Araştırmaları, sa.22, ss.79-86, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ahmet Ağaoğlu’nun Hüseyinzade Ali Bey’e Mektupları

Türk Yurdu, cilt.31, sa.284, ss.14-25, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Rusya Müslümanlarının Türkiye’de Tanıtılmasında Yusuf Akçura’nın Rolü

Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, ss.95-104, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tercüman Gazetesinde Abdullah Tukay

Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, sa.15, ss.91-102, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Tercüman Gazetesinde Çuvaşlar ve İsmail Gaspıralı’nın Müslüman Olmayan Türklere Bakışı

Doğumunun 170. Yılında İ. Yakovlev ve Çuvaşlar (Dil-Edebiyat-Folklor), Ankara, Türkiye, 29 Haziran 2018

Azerbaycanı Bağımsızlığa Götüren Yolda Ahmet Cevat ve Türkçülük

Azerbaycan Demokratik Cumhuriyetinin Kuruluşunun 100. Yıl Şerefine ve Kurucu Başkanı Mehmet Emin Resulzade ve Arkadaşlarının Anısına (Uluslararası Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu), Ankara, Türkiye, 28 - 31 Mayıs 2018

Mehmet Emin Resulzade’nin Yeni Kafkasya Dergisinde Azerbaycan Komünist Partisine Eleştirileri

100. Yılında Sovyet İhtilali ve Türk Dünyası, Ankara, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2017

Rusya Müslümanlarının ilk Hikaye ve Romanlarında Gelenek ve Modernite

I.Uluslararası Dil ve Edebiyatta Modernleşme ve Gelenek, Karabük, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2017

Yeni Kafkasya Dergisinde Azerbaycan Edebiyatı Meseleleri

Azerbaycan Mühaciret Edebiyyatı: Reallıqlar, Problemler, Vezifeler, Baku, Azerbaycan, 9 - 12 Ekim 2016

Azerbaycan Dövrî Matbuat ının Bugün İçin Önemi

Azerbaycan Milli Elmler Akedemiyası Genç Alim ve Mütehessisler Şurası, Baku, Azerbaycan, 2 - 04 Kasım 2015

Tatarca Bir Mizah Dergisi Karçıga

Milliyetlerin Kesişme Noktasında İdil-Ural Çalıştayı, Kırklareli, Türkiye, 16 - 17 Ekim 2015

İsmail Gaspıralı nın Tercüman Gazetesinde Yayımlanan Yazılarında Ortak Söz ve Yapılar

Geçmişten Geleceğe Türkçe, Elginkan Vakfı Türk Dili ve Edebiyatı Kurultayı, İstanbul, Türkiye, 17 - 19 Nisan 2013

İsmail Gaspıralı nın Hoca i Sıbyan Kitabı Hakkında Bazı Düşünceler

Ege Üniversitesi I. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı, Ankara, Türkiye, 9 - 15 Nisan 2006, ss.1661-1674

Kitap & Kitap Bölümleri

Zihne Asılı Sayıklamalar: Kırıntılar

60'lardan Günümüze Azerbaycan Hikâyesi, Qasımlı, Lale, Editör, Bengü Yayınları, Ankara, ss.57-78, 2020

Bir Durum Hikâyesi: Dar Gün

60'lardan Günümüze Azerbaycan Hikâyesi, Qasımlı, Lale, Editör, Bengü Yayınları, Ankara, ss.183-196, 2020

Yavuz Akpınar Armağanı

Bengü Yayınları, Ankara, 2018

Mehmet Emin Resulzade’nin Yeni Kafkasya Dergisi Çerçevesinde Azerbaycan Komünist Partisine Eleştirileri

100. Yılında Sovyet İhtilali ve Türk Dünyası, Koç Y., Cengiz M., Editör, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, ss.321-332, 2018

Kars’xxın Somut Olmayan Kültürel Mirası

Kars Valiliği Kültür Yayınları, İzmir, 2011