Dr.Öğr.Üyesi

YONCA DENİZARSLANI


Edebiyat Fakültesi

Amerikan Kültür ve Edebiyatı Bölümü

Biyografi

Dr. Öğretim Üyesi Yonca Denizarslanı Yüksek Lisans (2003) ve Doktora (2010) derecelerini Ege Üniversitesi, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı AnaBilimdalında tamamlamıştır. Yüksek Lisans Tezinin başlığı "Amerikan Yazınında Modernitenin Kurgulanması: Three Lives / Gertrude Stein, The Sun Also Rises / Ernest Hemingway, Winesburg, Ohio / Sherwood Anderson, Sartoris / William Faulkner,” Doktora Tezinin başlığı "Kendiliğin Anlatıları: Çağdaş Amerkan Edebiyatında Otobiyografi"dir. 2001 -2015 yılları arasında Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesinde Araştırma Görevlisi olarak görev yapmıştır.  2017-2018 öğretim yılında Harvard Üniversitesi, Tarih Bölümünde "Bodies Scribed / Textual and Corporal Representations of Authority and Transgression: Religious and Political Symbolism of Criminality and Corporal Punishments in Early Colonial New England” adlı Doktora Sonrası araştırma projesi kapsamında  ziyaretçi öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. 2015 yılından bu yana Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümünde Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Akademik ilgi alanları arasında Amerikan romanı, Amerikan siyasi tarihi, erken dönem New England koloni tarihi; edebi tür çalışmaları, post-yapısalcılık, sömürgecilik sonrası kuramları, tarihselcilik ve siyaset bilim bulunmaktadır. 

Eğitim Bilgileri

2003 - 2010

2003 - 2010

Doktora

Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Amerikan Kültür Ve Edebiyatı Bölümü, Türkiye

2000 - 2003

2000 - 2003

Yüksek Lisans

Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Amerikan Kültür Ve Edebiyatı Bölümü, Türkiye

1995 - 2000

1995 - 2000

Lisans

Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Amerikan Kültür Ve Edebiyatı Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2010

2010

Doktora

Kendiliğin anlatıları: Çağdaş Amerikan edebiyatında otobiyografi

Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Amerikan Kültür Ve Edebiyatı Bölümü

2003

2003

Yüksek Lisans

Amerikan Yazınında Modernitenin Kurgulanması: Three Lives / Gertrude Stein, The Sun Also Rises / Ernest Hemingway, Winesburg Ohio / Sherwood Anderson, Sartoris / William Faulkner

Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Amerikan Kültürü Ve Edebiyatı Bölümü

Yabancı Diller

B1 Orta

B1 Orta

Fransızca

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2016

2016

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Erasmus Teacher’s Mobility Program

Aristotle University of Thessaloniki, Department of American Literature and Culture

2005

2005

Eğitim Yönetimi ve Planlama

International Institute for Political and Economic Studies Summer Program

The Fund for American Studies

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Dil ve Edebiyat, Batı Dilleri ve Edebiyatları, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı

Akademik Unvanlar / Görevler

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Amerikan Kültürü Ve Edebiyatı Bölümü

2017 - 2018

2017 - 2018

Dr.Öğr.Üyesi

Harvard University, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

2001 - 2014

2001 - 2014

Araştırma Görevlisi

Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Amerikan Kültürü Ve Edebiyatı Bölümü

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Introduction to Novel II

Lisans

Lisans

Postmodernism in American Literature

Lisans

Lisans

Readings in Classical Literature

Lisans

Lisans

American Intellectual History and Criticism I

Lisans

Lisans

Introduction to Novel I

Lisans

Lisans

Modernism in American Literature

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

Colonial Subjects Torn Between Empires and Gods: Acadian Heritage in Elizabeth Nell Dubus's Cajun

Denizarslanı Y.

Journal of American Studies of Turkey, ss.9-33, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Özet
Link

2014

2014

A Contemporary Review on Sense of Place and Border in Nineteenth Century Narratives of American Expansionism

Denizarslanı Y.

International Journal of Language Academy, no.1, ss.209-228, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Özet
Link

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2014

2014

Fictions of Selves: Auto/ Biographies of Gertrude Stein and Alice B. Toklas

ALTUĞ Z. A. , DENİZARSLANI Y.

Writing Women's Lives: Auto/Biography, Life Narratives, Myths and Historiography, İstanbul, Türkiye, 19 Nisan 2014, no.44, ss.835-840
Link

Kitap & Kitap Bölümleri

2017

2017

Mübadele Kitabı

DENİZARSLANI Y. , ALTUĞ Z. A.

Mübadele Tarihine Yeniden Bir Bakış: Maro Duca’nın Masumlar ve Suçlular’I ile Tassos Boulmetis’in Politiki Kousina’sında Mekansızlaşma, Kimlik Algısı, Geçmiş ve Bugün, Pullukçuoğlu Yapucu, Olcay, Özgün, Cihan, Aksan, Yücel, Editör, Ege Üniversitesi Yayınları, İzmir, ss.257-264, 2017
Link

2012

2012

The Transnational Turn in American Studies: Turkey and The United States

DENİZARSLANI Y.

”Mirroring America: Impressions of America in the Writings of Buket Uzuner, Enis Batur and Mustafa Ziyalan”, Emin Tunç, Tanfer Bahar Gürsel, Editör, Peter Lang, Bern, ss.83-101, 2012

Diğer Yayınlar

2005

2005

Edebiyatta epifan

Denizarslanı Y.

Diğer, ss.28-29, 2005

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

TÜRKBİLİM

Yayın Kurul Üyesi

Bilimsel, Dernek Organizasyon ve Kuruluşlarındaki Üyelikler / Görevler

2010 - Devam Ediyor

2010 - Devam Ediyor

Türkiye Amerikan Etüdleri Derneği

Üye

2005 - Devam Ediyor

2005 - Devam Ediyor

The Fund for American Studies

Üye

Katıldığı Bilimsel Toplantılar

Mayıs 2014

Mayıs 2014

Uluslararası Mübadele ve İzmir Sempozyumu / “Mübadele Tarihine Yeniden Bir Bakış: Maro Duca’nın Masumlar ve Suçlular’ı ile Tassos Boulmetis’in Politiki Kousina’sında Mekansızlaşma, Kimlik Algısı, Geçmiş ve Bugün.”

İzmir

Nisan 2014

Nisan 2014

Writing Women’s Lives: Auto / Biography, Life Narratives, Myths and Historiography / “Fictions of Selves: Auto/ Biographies of Gertrude Stein and Alice B. Toklas.”

İstanbul

Ekim 2013

Ekim 2013

Aesthetics of Landscapes in Americas: XXXVII. Colloquium of International Art History /“Revisiting Mundus Novus: Frontier Narratives of Nineteenth Century American Painting and Literature"

Nisan 2012

Nisan 2012

Bram Stoker Centenary Conference: Bram Stoker and Gothic Transformations / -.“Louisiana, the Dwelling of the Wicked: Local Culture Revisited in True Blood.”

Kasım 2010

Kasım 2010

The Art of Language / “Multicultural Identities in American Appetites.”

Antalya

Mayıs 2007

Mayıs 2007

Memory and Nostalgia / “Remembering the Lost Self in Barbara Robinette Moss’s Change Me Into Zeus’s Daughter”

İzmir

Haziran 2006

Haziran 2006

Decoding Conflict in Literature / “Decoding the Conflict Between the Native American and the White Law in Linda Hogan’s Mean Spirit.”

Madrid

Mart 2003

Mart 2003

31th Annual Twentieth Century Literature Conference / "The East And West in Orhan Pamuk’s My Name is Red and The White Castle: Meeting of Minds or Clash of Boundaries"

Kentucky

Bilimsel Hakemlikler

Şubat 2014

Şubat 2014

TÜRKBİLİM

Diğer İndekslerce Taranan DergiDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2018 - 2018

2018 - 2018

1st ASGRAD Symposium

Moderatör

İzmir-Türkiye

2015 - 2015

2015 - 2015

Ege Üniversity 15th Cultural Studies Symposium

Moderatör

İzmir-Türkiye