İntramusküler yolla ilaç uygulamasında ilacın verildiği bölgenin ve veriliş hızının ağrıya etkisi


Öğrenci: EMEL TUĞRUL

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): LEYLA KHORSHTD