Etmen çerçevelerinin farklı açılardan karşılaştırılması


Öğrenci: ERHAN ÇETİN

Danışman: Rıza Cenk Erdur

Etmen sistemleri oluşturabilmek için gerekli altyapıyı ve servisleri sunan etmen çerçeveleri, etmen sistemlerinin daha hızlı ve güvenilir bir biçimde geliştirilebilmesini sağlamaktadır. Günümüzde çok sayıda etmen çerçevesi bulunmaktadır. Bu nedenle, geliştirilecek olan uygulama ve standartlar bağlamında en uygun etmen çerçevesini seçmek bir sorun haline gelmiştir. Bu çalışmada, söz edilen sorunun çözümüne yönelik olarak etmen çerçevelerinin farklı açılardan karşılaştırılabilmelerini sağlayan bir "kriterler katalogu" tanımlanmıştır. Bu katalogda yer alan kriterlerin büyük kısmı, çeşitli çok-etmenli sistem geliştirme metodolojilerine ilişkin üst model elemanlarından yararlanılarak tanımlanmıştır. Ayrıca, uygulama geliştirme aşamasındaki deneyimleri de kataloga yansıtabilmek için en bilinen etmen çerçevelerinden üç tanesi seçilerek, her birisi ile etmen tabanlı haber filtreleme uygulaması geliştirilmiştir.