Alabalık (oncorhynchus mykiss) iç organlarından tripsin enziminin eldesi ve karakterizasyon optimizasyonu


Öğrenci: ZHALA FADHIL SABER SABER

Danışman: Şükran Çaklı