Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde izole edilen glikopeptid dirençli enterokok türlerinin antibiyotik duyarlılıklarının incelenmesi ve genotiplendirilmeleri


Öğrenci: AJDA TURHAN

Danışman: Fatma Feriha Çilli