Kuvars mineralinin ışıma özelliklerinin farklı tanecik boyutlarına göre incelenmesi


Öğrenci: ERDEM ŞAĞBANOĞLU

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): TURGAY KARALI