Veri duyarlı uygulamalarda veri bölümleme ve uzak girdi/çıktı yöntemlerinin karşılaştırılması


Öğrenci: FATİH TÜRKMEN

Danışman: Vecdi Aytaç