Etmen iletişimi için anlamsal web uyumlu bir içerik dili tasarımı


Öğrenci: İNANÇ SEYLAN

Danışman: Rıza Cenk Erdur

W3C'nin OWL dili yazılım etmenleriyle ilgilenen bilim topluluğunda geniş bir kabul görmüş ve daha şimdiden birçok uygulamada dizimbilimsel olarak kullanılmıştır. Bu tez kapsamında, etmen iletişiminin anlambilimine daha iyi uymak için, OWL dilinin betimleme mantığı altyapısından yararlanarak inanç ve niyet kiplikleriyle donatılmış bir betimleme mantığı tanımlanmıştır. Bu mantık için sağlam ve tam bir karar verme algoritmasıyla diğer usavurma hizmetleri geliştirilmiştir. Son olarak, tasarlanan dilin bir çok-etmenli sistem geliştirme çerçevesinde nasıl kullanılacağı tartışılmıştır