Bornova Sağlık Grup Başkanlığı bölgesinde görev yapan ebelerin iş güçlüğü faktörlerinin belirlenmesi ve iş doyumu, tükenmişlik, örgütsel bağlılık üzerine etkisi


Öğrenci: GÜL KİTAPÇIOĞLU

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): ALİYE MANDIRACIOĞLU