Esrar bağımlılığı tanısı alan 14-18 yaş arası olguların sosyal bilişsel becerilerinin değerlendirilmesi ve klinik değişkenlerle ilişkisinin incelenmesi


Öğrenci: JOANNA MARİA KIYAK

Danışman: Zeki Yüncü