Yaşlı bireylerde periodontal durumun tayini ve bu bireylerin ağız bakımı alışkanlıkları. 2007


Öğrenci: Gülnihal Karasu

Danışman: Fatma Gül Atilla