Beden temsilleri: 1990 sonrası Türk sineması örneği


Öğrenci: ŞEHLEM SEBİK

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): DİLEK TAKIMCI