Kök yüzeyi örtünmesinde trombositten zengin fibrin ve bağ dokusu grefti uygulamalarının etkinliklerinin karşılaştırılması


Öğrenci: GÜLNİHAL EREN

Danışman: Fatma Gül Atilla