Meme Kanserinde PKI-402’nin PI3K/Akt/MTOR Yolağı ve Radyo Duyarlılık Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması


Öğrenci: Roya GASIMLI

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): CUMHUR GÜNDÜZ