MADDE KULLANIM BOZUKLUĞU, DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU, DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU EŞ TANILI MADDE KULLANIM BOZUKLUĞU OLGULARININ KOGNİTİF İŞLEVLER VE BEYİN GÖRÜNTÜLEME AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ


Öğrenci: ZEHRA ÇAKMAK ÇELİK

Danışman: Zeki Yüncü