18F-FDG-GRAYANOTOKSİN-GADOLİNYUM- NANOPARÇACIKLARIN SENTEZİ VE İN VİTRO BİYOETKİNLİKLERİN İNCELENMESİ


Öğrenci: Talha Sıdık Akkaya

Eş Danışman: İSKENDER İNCE