Deri atıksularından kromun ve basit asit boyarmaddesinin hidrojel membranlarla adsorpsiyonunun araştırılması


Öğrenci: SAFİYE MERİÇ AÇIKEL

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): AHMET ASLAN