Farklı periodontal hastalıklara sahip bireylerden alınan mikrobiyal dental plak örneklerinden elde edilen patojen mikroorganizmaların real-time pcr ile kalitatif ve kantitatif analizi


Öğrenci: CANER VURAL

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): GÜVEN ÖZDEMİR