Ec (Elektron yakalanması) ile bozunan bazı radyonüklidlerin biyolojik sistemlerdeki dozimetrik incelemeleri


Öğrenci: IŞIK İPEK

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): PERİHAN ÜNAK