Farklı pişirme yöntemleri uygulanmış ve vakum ambalajda +4C'de depolanmış levrek balığının (Dicentrarchus labrax, Linnaeus, 1758) kimyasal ve duyusal kalitesi


Öğrenci: AYŞE UFUK TÜRKKAN

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): ŞÜKRAN ÇAKLI