Septofusidium berolinense'nin biyoaktif sekonder metabolit içeriğinin araştırılması ve endofitik funguslarla sikloartan grubu saponinlerin biyotransformasyonu


Öğrenci: GÜNER EKİZ

Eş Danışman: ELİF ESİN HAMEŞ