Pelvik taban kas egzersizinin üriner inkontinans ve yaşam kalitesi üzerine etkisi


Öğrenci: DİLEK SARI

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): LEYLA KHORSHTD