Altay Türkçesinin tarihî karşılaştırmalı ses bilgisi


Öğrenci: ŞİMA DOĞAN

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): ZEKİ KAYMAZ