5-kloro-7-amino-8-hidroksikinolin'in toryum kompleksinin incelenmesi


Öğrenci: TURGAY ÖZKAYALAR

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): PERİHAN ÜNAK