Nadir toprak elementi katkılı SrSnO3 ve SrAl2O4:Mn fosforlarının sentezlenmesi ve lüminesans karakterizasyonları


Öğrenci: ZEYNEP KOTAN ALĞIN

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): TURGAY KARALI