UO2 (II), TH (IV) ve CE (III)'ün 8-hidroksikinolin'in halojen ve nitro grubu içeren türevleri ile yaptıkları komplekxlerin incelenmesi


Öğrenci: SERAP TEKSÖZ

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): PERİHAN ÜNAK