Kanser tanısı için monoklonal antikor yüklü radyofarmasötiklerin geliştirilmesi ve etkinliğinin in vitro/in vivo çalışmalarla değerlendirilmesi


Öğrenci: MELİHA EKİNCİ

Danışman: Derya İlem Özdemir