Sığ temelli binalarda bodrum kat adedinin deprem-zemin-yapı etkileşimi bakımından incelenmesi


Öğrenci: ZÜLAL KARDELEN ERGİNSOY

Danışman: Selim Altun