Deforme çekirdeklerin eylemsizlik momentlerinin nötron ve proton ortalama alanlarının deformasyonlarına bağlılığı


Öğrenci: ADNAN KABAN

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): MURAT GERÇEKLİOĞLU