Çokluortam verilerinin aranması ve aktarılması için bir çok-etmenli sistem geliştirme


Öğrenci: İPEK YURDAKUL

Danışman: Rıza Cenk Erdur

Günümüzde İnternet teknolojisinin gelişmesi ile sadece metinsel değil aynı zamanda görsel-işitsel verilerin de web ortamında dağıtılması yaygınlaşmıştır. Bu durum, bu tür verileri standartlaştıran kurumları yeni teknoloji arayışlarına itmiştir. Bu arayışların sonucunda, çokluortam verilerinin içeriği hakkında daha fazla bilgi sağlayan ve zengin bir gösterim sunan MPEG-7/MPEG-21 gibi standartlar ortaya konmuştur. Çok-etmenli sistemler; özerk bilgi-işlem birimleri olan etmenlerden oluşan ve çalışma zamanında genişleyebilen bir mimariye sahip açık sistemlerdir. Çok-etmenli sistemde, kullanıcısı adına davranma yetisine sahip olan kullanıcı etmenleri; farklı lokasyonlarda bulunan, farklı biçimlerde ifade edilmiş ve farklı şekillerde erişilebilen verileri saydam bir şekilde bütünleştirerek kullanıcıya sunabilmektedir. Bu çalışmada, MPEG-7 standardı ile tanımlanmış görsel-işitsel verilerin aranması ve kullanıcı ortamına getirilmesine yönelik bir çoketmenli sistem geliştirilmiştir. Ayrıca, Anlamsal Web teknolojilerinin sunduğu çıkarsama gibi olanaklardan faydalanmak amacı ile MPEG-7 standardı OWL ontoloji dili ile ifade edilmiştir ve geliştirilen çok-etmenli sistemde yer alan sunucu etmenlerin bu anlamsal bilgi üzerinde işlem yapması sağlanmıştır.