Küçük ve orta ölçekli işletmelerde çalışan yöneticilerin stresle başa çıkma stretejilerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi


Öğrenci: MELİKE BOZKURT BALKAN

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): SÜLEYMAN DOĞAN