Çok etmenli sistemlerde test yönelimli programlama için bir ortam tasarımı


Öğrenci: SİBEL ÖZTUNA

Danışman: Rıza Cenk Erdur

Bu tezde, çok etmenli sistemlerin test yönelimli geliştirilebilmesini destekleyecek bir test ortamının tasarımı ve gerçeMeştirimi anlatılmaktadır. Bu test ortamı, planların geliştirilmesini kolaylaştırmak, planları doğrulamak, amaçlanan biçimde çalışmasını garantilemek ve plan geliştirme süresini kısaltmak gibi yararlar sağlamaktadır. Test ortamım gerçekleştirmek amacıyla, test yönelimli programlama yaklaşımınm Java için geliştirilen çerçevesi JUnit genişletilmiş ve SEAGENT etmen çerçevesine entegre edilmiştir. Bu sayede Java programlama dili için yaygın kullamlan yazılım geliştirme ortamları içerisinde bulunan JUnit desteğinden yararlanılmış olmaktadır. Standart JUnit arayüzünün kullanılabilir olmasının yanında, bu arayüzün özelleştirilmiş ve genişletilmiş biçimi test aracına eklenerek, hataya özgü mesajların rahatça izlenebileceği bir ortam sağlanmıştır. Bu çalışma, geleneksel çok etmenli sistem geliştirme yaklaşımlarına alternatif olabilecek test yönelimli bir yöntemin yolunu açmaktadır.