Anlamsal sosyal ağa dayalı e-öğrenme içeriklerinin değerlendirilmesi ve kalite değerlerinin ölçülmesi


Öğrenci: MEHMET ALİ BİLİCİ

Danışman: Vecdi Aytaç