Bitkisel gıda destek ürünlerinin endokrin bozucu etki potansiyellerinin in vitro olarak belirlenmesi


Öğrenci: YASEMİN TOKER

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): HANDE GÜRER ORHAN