Terbiyum ile katkılanmış Mg2SiO4 dozimetrik materyalinin lüminesans özelliklerinin incelenmesi


Öğrenci: TİMUÇİN GÜLMEZ

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): TURGAY KARALI