Küresel toplumsal hareketlerin örgütlenme, strateji ve politik etki sorunları: Dünya Sosyal Forumu üzerine bir inceleme


Öğrenci: BURAK ESKİASMACI

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): ZERRİN AYŞE ÖZTÜRK