Kanser kök hücrelerinin mikro doku oluşumuna ve organizasyonuna etkisi


Öğrenci: ŞÜKRÜ ÖZTÜRK

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): AYLİN ŞENDEMİR